Sophanteringen i föreningen

På grund av nya krav gällande sophantering som påverkar våra hyresgäster och att det finns besparingar att göra så håller styrelsen på att se över sophanteringen i föreningen. Vi kommer att kalla till informationsmöte under april månad.