Gästlägenhet

Föreningen har sedan årsskiftet 2016/2017 en gästlägenhet i B-uppgången 1 trappa upp.

Medlemmar kan boka lägenheten via samma app Boka tvättid. Vid problem maila lgn(aphaa)gjutaren11.se. Se bifogat PDF-dokument för aktuell information om reglerna för vem som får boka, i vilken omfattning och hur du får åtkomst till lägenheten m.m. Det är viktigt att läsa igenom hela dokumentet innan du hyr lägenheten.