Gästlägenhet

Föreningen har sedan årsskiftet 2016/2017 en gästlägenhet i B-uppgången 1 trappa upp.

Se bifogat PDF-dokument för aktuell information om reglerna för vem som får boka, i vilken omfattning och hur du får åtkomst till nycklarna m.m. Viktigt att läsa igenom hela dokumentet innan du hyr lägenheten

Gästlägenhet information 11 december 2018