Miljöarbete

Energianvändning

Föreningen arbetar aktivt för att minska energianvändningen. Arbetet fokuseras för närvarande på trimning av värmecentralen. När åtgärder beträffande belysning och annan elanvändning är aktuellt byter vi successivt mot energisnålare alternativ. Som ett resultat av arbetet med ventilation och värme i kommersiell lokal vann föreningen Fortums Värmetävling 2010, se separat rubrik. Vår klimatjusterade energianvändning har minskat sedan Energideklarationen gjordes 2019.

Asbest

Asbest förekommer i fastigheten, liksom i andra fastigheter byggda eller renoverade innan asbest förbjöds i byggnadsmaterial. Myndigheterna kräver ingen åtgärd annat än vid situationer då asbest frigörs, t.ex. vid rivning där asbest förekommer. Då är det ett arbetsmiljöproblem och skyddsåtgärder ska vidtas. Bostadsrättshavarna berörs vid renovering då det kan finnas asbest i kakelfog /fix i originalbadrum och kök i fastigheten. Originalkaklet är gult.

Renovering av ytskikt är bostadsrättshavarens ansvar och därför ska entreprenörer informeras av bostadsrättshavaren att asbest kan förkomma, så man kan undersöka saken och vidta skyddsåtgärder vid behov. Bostadsrättshavaren står för kostnaderna.

Föreningen ansvarar för asbestsanering vid behov i gemensamma lokaler och bjälklag.

PCB

PCB användes 1956-1973 och fastigheter som är byggda eller renoverade under dessa år ska inventeras och eventuell PCB ska saneras, eftersom det ackumuleras i naturen och är ett miljögift. PCB-haltiga mjukfogar i trapphus, fönster, fogar mellan huskroppar m.m.  sanerades under 2010. Sanering av återstående invändiga fogar i fastigheten utom i originalbadrummen genomfördes sommaren 2011. Mjukfogar i originalbadrummen sanerades juni 2014.  Saneringarna är genomförda under lagreglerad tillsyn av Stockholm Stads Miljöförvaltning och fastighetens PCB-sanering är färdig. PCB finns kvar i isolerglas, men dessa ska inte saneras på plats utan omhändertas enligt särskilda regler vid kassation.

Radon

En radonmätning genomfördes 1998 av dåvarande fastighetsägaren och visade godkända värden i de lokaler där mätningen gjordes. Vintern 2010-2011 genomfördes en ny mätning i fastigheten. Den är gjord enligt instruktioner från Stockholm Stads Miljöförvaltning med mätning i 20% av lägenheterna, fördelade på olika uppgångar, lägenhetstyper och våningsplan. Samtliga mätvärden låg klart under gränsvärdet. Samtidigt gjordes också mätningar i våra kommersiella lokaler som också visade godkända värden. Den som är intresserad kan se våra mätresultat på Stockholm stads hemsida (tillgänglighet kontrollerad maj 2021 ). Radonmätning har även genomförts 2022 och de erhållna värderna var godkända.