Förvaltning av fastigheten

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomisk förvaltning sköts av FASTUM AB

FASTUM – hyror, avgifter, avier, autogiro  mm:

Telefon vardagar 90 220 eller http://fastumdirekt.se/

Fastighetsförvaltning

Teknisk förvaltning samt drift och skötsel sköts sedan 1 januari 2022 av Nabo, se meddelandetavlan i respektive port för kontaktuppgifter