Tvättstuga och bokningsystem i föreningen

Föreningen använder appen ”Boka Tvättid” som bokningssystem för att minska risken för felbokningar och outnyttjade tvättider.
Vid tvättstugan finns en elektronisk bokningstavla. Intill den elektroniska tavlan finns en manual som är lätt att följa. För dig som vill finns nu möjligheten att även boka hemifrån via appen Boka Tvättid. Se även

https://www.bokatvattid.se/

Gästlägenheten och grillen/pergolan
Gästlägenheten och grillen/pergolan bokas i samma bokningssystem som tvättstugan.
När du bokat gästlägenheten kommer du nu få koden till låset via bokningssystemet genom att maila till lgn[snabela]gjutaren11.se för att få koden till dörren.

Via den digitala tavlan i tvättstugan kan du alltså boka tvättid, gästlägenheten och grillen/pergolan. Du kan också anmäla att du tänker göra en insats i trädgården t.ex. klippa gräs och vattna, genom att markera en dag i bokningssystemet under rubriken Trädgårdskärlek.

Har du problem med bokning kontakta styrelse på brfgjutaren11[snabela]gmail.com