Tvättstuga och bokningsystem

Inför årsstämman i våras inkom ett par motioner ang vår tvättstuga. Det blev då tydligt att vi behöver
öka kapaciteten.
Styrelsen har ett par åtgärder planerade. Vi börjar med den enklaste och snabbaste justering. Vi inför
ett nytt bokningssystem för att minska risken för felbokningar och outnyttjade tvättider.
Förändringen innebär att vi byter ut den manuella tavlan i tvättstugan mot en elektronisk. Bokningen
sker alltså som vanligt i tvättstugan men på en digital tavla istället. Intill tavlan finns en manual som
är lätt att följa. För dig som vill finns nu möjligheten att även boka hemifrån både via hemsida och
app.

Gästlägenheten och grillen/pergolan
Bokningssystemet är mycket enkelt att använda. För att förenkla bokningen av gästlägenheten och
grillen/pergolan lägger vi även till dessa i samma bokningssystem som tvättstugan.
När du bokat gästlägenheten kommer du nu få koden till låset via bokningssystemet. Det finns en
meddelandefunktion i appen och på hemsidan. Väljer du att boka via tavlan, behöver du maila till
lgn [at] gjutaren11 [punkt] se för att få koden till dörren.
Via den digitala tavlan i tvättstugan kan du alltså boka tvättid, gästlägenheten och grillen/pergolan.
Det går givetvis att komma åt dessa hemifrån via hemsidan alt appen.