Ny teknisk förvaltare samt ny fastighetsförvaltare

Föreningen har 1 januari 2022 bytt förvaltare till NABO. Se meddelandetavlor i respektive trappuppgång för kontaktuppgifter.