Garage

I fastigheten finns ett garage som bara garagehyresgäster – externa och interna – kommer in i antingen via nyckel eller en dosa. Går man in via fastigheten så är det nyckel som gäller.

Föreningen har en kö och bostadsrättsmedlemmar har företräde. För att ställa sig i kön så mailar man styrelsen på brfgjutaren11[snabela]gmail.com.

Den nuvarande garagepolicyn finner du här: