Om föreningen & mäklarinformation

Föreningen  registrerades 2001 och förvärvade år 2004 fastigheten med adresserna Birkagatan 16 A, 16 B och 16 C, 113 39 STOCKHOLM.

Fastighetens registrerade byggår är 1969.

Föreningen består av 55 lägenheter med ursprungstyperna 1:or, 3:or och 5:or. Två ettor är hyresrätter, varav en f.n. används som gästlägenhet, se separat flik. Dessutom finns tre kommersiella lokaler som är uthyrda som kontor, förskola, respektive bowlinghall och ett garage med ca 60 platser, som är uthyrda till boende och andra intresserade.

I avgiften ingår värme (fjärrvärme) & vatten. Varje lägenhet disponerar ett källarförråd. ComHem levererar kabel-TV och bredband (enbart de fria TV-kanalerna ingår). Föreningen har under 2018 låtit dra in fiber till varje lägenhet i samarbete med IP only. I varje lägenhet, nära ytterdörren, finns en fibermottagare. Eventuell vidarekoppling och köp av tjänster ansvarar bostadsrättshavaren/hyresgästen för.

Hemförsäkring/bostadsrättsförsäkring ingår inte i avgiften utan medlem tecknar den själv.

Avgiften höjdes senast andra kvartalet 2017, dessförinnan 2011.

Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem utom i de tvingande undantagsfall, som regleras i bostadsrättslagen.

Den/de som bor i lägenheten måste äga minst hälften av bostadsrätten.

Överlåtelseavgift tas ut av köparen. Från 2012 tas även pantsättningsavgift ut.

De lägenhetsytor som föreningen redovisar i sitt lägenhetsregister baseras på uppgifter från hyreskontrakten som upprättades när fastigheten var nybyggd och kan därmed avvika från ytor uppmätta enligt senare mätregler.

Gemensamma lokaler: Tvättstuga med två stora tvättmaskiner, torktumlare, torkrum och mangel i gathusets övre källarplan. Barnvagnsrum i uppgång A & B, cykelrum vid uppgång B & C. Cykelställ och bod för bl.a. föreningens grill på gården.

Soprum: Föreningens soprum ligger i uppgång B:s cykelrum. Där kan man slänga hushållssopor och matavfall. Förpackningar, glas och tidiningar slängs företrädesvis vid återvinningen på Tomtebogatan vid Coop. Föreningen håller på att se över sophanteringen och räknar med att ha ett nytt soprum klart innan sommaren 2024

Extraförråd: Ett fåtal extraförråd finns att hyra. Kö till extraförråden. Uthyres enbart till boende.

Garage: Garaget finns under fastigheten. Man kommer till garaget via hiss till källaren från alla uppgångarna. Det är kö till garageplatserna, boende har dock förtur. Kötiden varierar men platser blir lediga regelbundet. Medlemspris för första platsen. Medlemshyran höjdes januari 2013. Önskar boende hyra fler platser är avgiften för nästa plats densamma som för externa garagehyresgäster, men boende behöver inte betala moms.

Utförda renoveringar och underhållsplan uppdateras i årsredovisningen.

Renovering av lägenheterna  se även separat rubrik

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening, som äger fastigheten. Det innebär att medlemmarna har gemensamt ansvar för fastigheten, men medlemmen äger inte sin lägenhet, utan innehar nyttjanderätten utan tidsbegränsning. Föreningen fattar i egenskap av fastighetsägare beslut om vad som får göras när renoveringar berör väggar eller gemensamma anläggningar som vatten, avlopp, värme, ventilation & el. Kontakta alltid styrelsen på ett tidigt stadium inför sådan renovering.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad, med ett längre sommaruppehåll.

Kontakta styrelsen

Medlemmar ombedes kontakta föreningen via föreningens mailadress:  (något omskriven för att slippa skräpmail):

brfgjutaren11 [snabela] gmail.com

Vänligen skriv ett mail per ärende och ange vilket ärende  kortfattat i ämnesraden  – för enklare hantering!

Vid försäljning vill vi att ni gör följande:

Överlåtelseavtalet och ansökan om medlemskap skickas till föreningen via vår ekonomiske förvaltare Fastum –  https://maklarservice.fastum.se/. Det är viktigt att överlåtelseavtalet skickas den här vägen och INTE direkt till föreningen, då det kommer orsaka en längre handläggningstid. När överlåtelseavtalet är registrerat skickas ett e-postmeddelande som bekräftelse.

E-post till köparen måste anges eftersom medlemskapsansökan skickas från föreningen via e-post. Medlemskapsansökan måste vara ifylld av samtliga köpare innan medlemskap kan behandlas.

När medlemskapet är beviljat skickas ett e-postmeddelande till mäklaren och köparen.