Alla inlägg av EllenS

Förändringar rörande sophämtning och sophantering i föreningen.

Vad händer?

Styrelsen har beslutat att från och med 14 juni kommer följande att hända:

·       Sopnedkasten kommer att plomberas och man kommer inte att kunna använda dessa längre.

·       Det kommer att ställas upp två sopkärl i cykelrummet i B-huset – ett för hushållssopor och ett för matavfall. Dessa kärl skall användas av alla medlemmar. Man kommer in dit genom att använda portnyckeln. Ingång antingen genom gatan eller B husets entré från gården.

·       Pappersåtervinningkärlet på gården kommer att försvinna och styrelsen uppmanar alla medlemmar att istället slänga tidingar och allt annat som går att återvinna i återvinningskärlen på Tomtebogatan.

Varför gör styrelsen det här?

Föreningen kommer att spara ca 130 000 kr per år (räknat på dagens soptaxa) genom detta då föreningen betalar mycket pengar för att transportera sopor och matavfall över gården. Dessutom ansvarar föreningen för att våra hyresgäster också skall kunna separera sina sopor och som våra soprum är byggda så går inte det utan att plocka bort karusellerna pga arbetsmiljöskäl. Våra sopkaruseller börjar också bli gamla och det finns knappt några reservdelar att få fram. Föreningen kommer inom något år inleda en gårdsrenovering och då kommer inte dagens sophantering att fungera.

Det finns 4 stora anledningar till varför denna förändring behövs:

  • 1:a Jan 2023 blev det obligatoriskt att sortera matavfall. Som förening ansvarar vi även för våra hyresgäster och att de ska ha möjlighet att sortera. Vi har 3 hyresgäster som kräver detta. Pga arbetsmiljöskäl måste vi plocka bort sopkarusellerna så att vi kan få plats med kärl.
  • Kostnad: föreningen kommer spara ca 130 000kr/år (räknat på dagens soptaxa). Det kostar pengar att transportera sopor och matavfall över gården.
  • Gamla sopkaruseller: våra sopkaruseller är gamla och går de sönder finns det knappt reservdelar att får fram.
  • Föreningen kommer inom något år inleda en gårdsrenovering och då kommer inte dagens sophantering att fungera.

Vad kommer att hända med soprummen?

  • A:s soprum kommer att användas av föreningens hyresgäster.
  • B:s soprum kommer att bli vagnrum för dagiset.
  • C:s soprum kommer att vara förvaringsrum för trädgårdsgruppen.

Vad händer om det börjar lukta väldigt mycket i B-huset?

  • Föreningen kommer att installera en ozonfläkt vid soporna som kommer att minska soplukten.
  • Föreningen kommer även att ha hämtning av matavfall två gånger i veckan.

Skulle det visa sig att det nya systemet inte fungerar så kommer styrelsen att hitta en ny lösning.

Motioner och Årsstämma

Stämman kommer att hållas den 14 juni på gården och kallelse mm kommer att skickas ut under maj månad. Motioner skall in under april och kan antingen mailas in eller läggas i den gröna brevlådan i A-huset. På stämman kommer det bla att avhandlas nya stadgar som är anpassade till den nya Brf Lagen som började att gälla 1 januari 2023.

Sophanteringen i föreningen

På grund av nya krav gällande sophantering som påverkar våra hyresgäster och att det finns besparingar att göra så håller styrelsen på att se över sophanteringen i föreningen. Vi kommer att kalla till informationsmöte under april månad.