Motioner och Årsstämma

Stämman kommer att hållas den 14 juni på gården och kallelse mm kommer att skickas ut under maj månad. Motioner skall in under april och kan antingen mailas in eller läggas i den gröna brevlådan i A-huset. På stämman kommer det bla att avhandlas nya stadgar som är anpassade till den nya Brf Lagen som började att gälla 1 januari 2023.