Trivselregler

TRIVSELREGLER

Att bo i en flerfamiljsfastighet ställer grundläggande krav på hänsynstagande till andra, men också på ett visst mått av tolerans. För att underlätta gränsdragningarna för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt, har styrelsen fastställt ett antal trivselregler.

Det ska vara tyst i huset mellan kl. 22 – 07. Enstaka gånger kan undantag göras vid speciella tillfällen efter överenskommelse i förväg med grannarna. Sätt gärna upp en lapp om du planerar en fest.

Även andra tider ska störande ljud minimeras, t.ex. ska ljudnivån på musik och TV inte störa grannarna. Tänk på att stänga fönstret om du lyssnar på musik – din granne vill välja sin egen musik.

 Se även avsnittet om renovering

Tvättstugan

Tvättstugan är den vanligaste orsaken till bråk mellan grannar! I vår förening har vi ett fåtal enkla regler:

Tvättid bokas med ett elektroniskt bokningssystem antingen på en tavla i tvättstugan eller via appen Boka tvättid.  Om den som bokat tid inte börjat tvätta efter en timme, är det fritt fram för andra att använda tiden. Den som använt tvättstugan förväntas städa efter sig – torka ren maskinerna, ta bort ludd i maskinavloppets och torktumlarens luddsamlare, sopa och våttorka golven. Häng blöta städredskap luftigt, låt luckor stå på glänt och mangelduken vara utdragen – för att de ska torka snabbt och inte lukta illa eller mögla.

Balkong

Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöröjning på balkongen. Exteriören får inte ändras. Eventuella balkonglådor ska hänga på insidan.

Grillning på balkong får endast ske med elektrisk eller gasolgrill av brandsäkerhetsskäl.

Mata inte fåglar på balkongen. Fåglarna tappar ned mat på gården vilket råttorna uppskattar.

Om det är mycket snö på balkongen så måste du skotta då fasaden kan skadas vid tö. Om du behöver låna spade kontakta styrelsen.

Kontakta styrelsen om du vill sätta upp parabolantenn.

Gården

Trädgården är öppen för alla boende. Pergolan och föreningens grill kan bokas via samma bokningssystem som för tvättstugan. Vill man ha fest ute, rekommenderar styrelsen att man sätter upp lappar i portarna med information om typ av fest och tidpunkt någon vecka i förväg. Givetvis måste man ta hänsyn till grannarna och inte spela för hög musik  eller föra oväsen.

Föreningen tillhandahåller en gasolgrill för användning på gården. Den finns i trädgårdsboden. Tvättstugenyckeln passar. Självklart att grillen rengöres efter användning. Kontakta styrelsen för information vid önskemål att låna föreningens partytält och filtar.

Du städar förstås efter dig. Detta gäller också barnens leksaker, som ska plockas bort efter användning. Släng inte fimpar på gården när du passerar eller eller om du eller dina gäster röker på balkongen.

Det finns tyvärr gott om råttor i Vasastan, och på vår gård ser vi också råttor ibland trots bekämpning. För att minimera råttplågan uppmanas alla att vara noga med att plocka upp matrester efter picknick på gården och att inte mata fåglar på gården eller på balkongen.

Husdjur på gården

Hundar och övriga husdjur får inte rastas för att göra sina behov (urin, avföring) på gården. De får inte vara i sandlådan eller vid gungorna. Har du med dig din hund på gården ska den (i tillämpliga fall även andra husdjur) hållas kopplad i kort koppel och du ser till att den inte besvärar andra på gården . Detta gäller för båda gårdarna.

Parkering

Det är självklart parkeringsförbud på gården. Transporter med lätt bil kan i enstaka fall godtas, men då får bilen bara stå uppställd en stund vid urlastning.

Förvaring och sopor

Ingenting får förvaras i gemensamma utrymmen som trapphus och på ytorna utanför förråden. Brandskyddsmyndigheten kräver att utrymningsvägar hålls fria från föremål och att inget brännbart förvaras i trapphusen

Ingenting får dumpas på de gemensamma ytorna eller i portalen.

Vi uppmuntrar sortering av förpackningar för att hålla kostnaderna för sophämtning nere. Tyvärr är konstruktionen av sopnedkasten sådan att det lätt blir stopp. Därför uppmanar vi alla att paketera alla sopor i väl hopknutna plastpåsar, som lätt glider ned. Lösa pizzakartonger, vinboxar och andra stela kartonger har visat sig vara vanlig orsak till stopp och ska inte slängas i sopnedkastet utan tas till återvinningsstationen ca 100 m bort i hörnet av Birkagatan och Tomtebogatan. Möjligen kan det gå om de är sönderdelade i små bitar och paketerade i påse utan utstickande hörn. På gården på väg mot C-huset finns en liten bod som innehåller kärl för tidningsinsamling (inte kartonger eller annat) och för utsorterat matavfall. Matavfallet lämnas i specialpåsar, som finns att hämta i tvättstugan. På påsarna finns information om vad som kan respektive inte får sorteras som matavfall. Om påsarna är slut så kontakta styrelsen.

När du renoverar

Kontakta alltid styrelsen om du ska renovera badrum eller kök eller renovering som är mer omfattande än ytskikt i andra rum. Det är föreningen som äger lägenheterna i en bostadsrättförening – inte de boende. Du kan behöva ha tillstånd för dina åtgärder. Se särskild flik om renovering

Informera dina grannar i god tid – lämpligen minst två veckor i förväg – om renovering kan medföra buller eller om vatten måste stängas av.

Visa hänsyn och genomför inte bullrande åtgärder på kvällstid och helger. Mycket störande arbete (t ex bilning i badrumsgolv eller slagborrning i betongvägg) får bara utföras under vissa tider,

Särskild hänsyn måste också tas till våra kommersiella hyresgäster. Informera även dessa och kom överens om tider som är lämpliga för deras verksamhet. Föreningen löper annars risk för krav på hyresnedsättning.

Byggavfall måste fraktas bort omgående eller förvaras i lägenheten eller i lägenhetsförrådet. Byggavfall och transportpallar får inte förvaras i gemensamma utrymmen, på gården, i eller vid portalen av säkerhetsskäl och av trivselskäl. Var vänlig att informera anlitade hantverkare om dessa regler.