Förvaltning av fastigheten

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomisk förvaltning sköts av FASTUM AB

FASTUM – hyror, avgifter, avier, autogiro  mm:

Telefon vardagar 90 220 eller http://fastumdirekt.se/

Fastighetsförvaltning

Drift och skötsel sköts av BK Fastighetsservice AB, se Felanmälan och fastighetsförvalting för kontaktuppgifter