Ekonomisk förvaltning

Från  1 augusti 2019 anlitar föreningen FASTUM AB som förvaltare

Ekonomisk förvaltning sköts av FASTUM AB

Drift och skötsel sköts av BK Fastighetsservice AB, se Felanmälan och fastighetsförvalting för kontaktuppgifter

FASTUM – hyror, avgifter, avier, autogiro  mm:

Telefon vardagar 09 220 eller http://fastumdirekt.se/