Felanmälan och fastighetsförvaltning

BK Fastighetsservice AB  sköter drift, fastighetsskötsel, felanmälan och jour

Kontakt från 2015-01-01:

Felanmälan vardagar kl 7-16 tel 08-556 96 630 eller via hemsida

www.bkfastighetsservice.se

Akuta ärenden jourtid: 08-714 82 10